مقام رضای الهی به چه کسانی اختصاص دارد؟

مقام رضای الهی به چه کسانی اختصاص دارد؟

جمعه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- یک پژوهشگر مذهبی گفت: یکی از مقام‌های بزرگ انسان این است که خدا از او راضی باشد و او هم از خدا رضایت داشته باشد.