مقاومت دربرابر رژیم صهیونیستی در نگاه امام موسی صدر

مقاومت دربرابر رژیم صهیونیستی در نگاه امام موسی صدر

شنبه ۲۶ خرداد - ورزش

امروز چند دهه است که کشورهای منطقه درگیر موضوع اشغال قدس و فتنه‌انگیزی‌های رژیم صهیونیستی هستند. این گرفتاری فقط به بلاد هم‌مرز با سرزمین اشغالی اختصاص ندارد و همۀ کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.