مقدار زیادی سیب درختی روی دست باغداران ماند/ زیرساخت صادراتی نداریم

مقدار زیادی سیب درختی روی دست باغداران ماند/ زیرساخت صادراتی نداریم

جمعه ۲۵ خرداد - اقتصادی

رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: بیش از نیاز کشور سیب درختی تولید شده و این سیب ها به دلیل فراهم نشدن زیرساخت ها صادراتی و تنظیم بازار نادرست روی دست تولیدکنندگان مانده است.