ملت فلسطین، گام‌های استواری برای سرکوب رژیم صهیونیستی برداشته و این راه ادامه خواهد داشت

ملت فلسطین، گام‌های استواری برای سرکوب رژیم صهیونیستی برداشته و این راه ادامه خواهد داشت

جمعه ۱۲ خرداد - ورزش

ولایتی در تماس با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، پیروزی‌های بزرگ مردم فلسطین به رهبری افراد مبارز، شناخته شده، شجاع و با سابقه درخشان همچون اسماعیل هنیه را تبریک گفت.