منابع آبی سدهای کشور به شدت کاهش یافته/ رعایت الگوی مصرف بسیار ضروری است

منابع آبی سدهای کشور به شدت کاهش یافته/ رعایت الگوی مصرف بسیار ضروری است

یکشنبه ۳۱ تیر - سیاست

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه قوانینی که برای مهار آب ها در سطح کشور دیده شده است، یکنواخت بوده است. ما در مناطق مرزی منابع آب های سطحی خوبی داریم که به دلیل عدم مدیریت صحیح به کشورهای همسایه هدایت می‌شود.