مناظره نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در رادیو پیرامون «زنان»

مناظره نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در رادیو پیرامون «زنان»

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- روابط عمومی معاونت صدا از مناظره نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در رادیو با موضوع «زنان» خبر داد.