مناقصه مرمت خانه شهر کرمان رای نیاورد

مناقصه مرمت خانه شهر کرمان رای نیاورد

دوشنبه ۰۷ اسفند - فرهنگی

کرمان- ایرنا- تقاضای مجدد شهرداری کرمان برای برگزاری مناقصه مرمت «خانه شهر» یکی از موضوعات یکصدو سی و هفتمین نشست علنی شورای این شهر بود؛ موضوعی هرچند سال گذشته مصوب شورا را داشت، بعد از بحث های فراوان رای نیاورد و قرار شد جنبه‌های گوناگون آن مجدد در کمیسیون مربطه بررسی و تصمیم نهایی در هفته‌های بعد گرفته شود.