مهدی علی‌اکبرزاده مدیرعامل کانون پرورش فکری شد

مهدی علی‌اکبرزاده مدیرعامل کانون پرورش فکری شد

جمعه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران – ایرنا – مهدی علی‌اکبرزاده با حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش به عنوان مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب شد.