مهندسی اجماع؛ رازگشایی از شگردهای مدرن هدایت افکار عمومی

مهندسی اجماع؛ رازگشایی از شگردهای مدرن هدایت افکار عمومی

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب «مهندسی اجماع» با موضوع دستکاری و مدیریت افکار عمومی در بستر رسانه‌های اجتماعی نوشته ساموئل وولی و با ترجمه عباس رضایی ثمرین منتشر و روانه پیشخوان کتابفروشی‌ها شد.