«موانع حضور زنان در حکومت‌ها» چیست؟

«موانع حضور زنان در حکومت‌ها» چیست؟

شنبه ۰۶ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب «موانع حضور زنان در حکومت‌ها» ویراسته «آوری الیزابت هرت» است و در آن گروهی از نویسندگان مساله موانع حضور زنان در حکومت‌ها را با نگاهی به حکومت‌های سراسر دنیا از آمریکای شمالی تا شرق آسیا بررسی می‌کنند.