مورینیو سرمربی جدید رم ایتالیا

مورینیو سرمربی جدید رم ایتالیا

شنبه ۱۱ آذر - ورزش

ژوزه مورینیو در پایان فصل به عنوان سرمربی تیم فوتبال رم معرفی می شود و کارش را در این تیم شروع خواهد کرد.