موزه آموزش و پرورش همدان؛ پیوند انسان، تاریخ و فرهنگ

موزه آموزش و پرورش همدان؛ پیوند انسان، تاریخ و فرهنگ

شنبه ۲۰ خرداد - فرهنگی

همدان – ایرنا- دیار هگمتانه و استان همدان را باید کلکسیونی از آثار، نشانه ها و نمادهای برجای مانده از تاریخ، فرهنگ و تمدن سرزمینی ایران و مهد مفاخر،حکما، علما و ادیبان دانست که البته بخشی و برگی از این میراث و گنجینه گرانبها را می توان در قالب موزه تاریخی تربیت معلم همدان یافت و در آن تامل کرد.