موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان ثبت ملی شد

موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان ثبت ملی شد

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باتوجه به نحوه جذاب آموزش تاریخ و بنای قابل توجهی که دارد از نظر محتوا و معماری ساختمان، در سازمان میراث فرهنگی ثبت ملی شد.