موفقیت عکاس ایرنا در مسابقه «همه‌جا در دسترس»

موفقیت عکاس ایرنا در مسابقه «همه‌جا در دسترس»

یکشنبه ۱۳ فروردین - فرهنگی

تهران-ایرنا- مجموعه عکس حسن شیروانی عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) در مسابقه عکاسی «همه جا در دسترس» برتر شناخته شد.