نامه سعید محمد به رقبای احتمالی

نامه سعید محمد به رقبای احتمالی

شنبه ۲۶ خرداد - ورزش

یکی از داوطلبان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای خطاب به رقبای احتمالی خود از آنها خواست که بنای رقابت‌های انتخاباتی را نه دعوا و مناقشه و مجادله، بلکه صمیمیت و صداقت و برادریِ مخلصانه قرار دهند.