نامه فراکسیون زنان به رئیس قوه قضائیه برای عفو زندانیان زن

نامه فراکسیون زنان به رئیس قوه قضائیه برای عفو زندانیان زن

یکشنبه ۰۵ تیر - ورزش

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از درخواست این فراکسیون به رییس قوه قضاییه برای عفو زندانیان زن و به طور ویژه زندانیان زن سرپرست خانوار و یا زنان دارای فرزند خبر داد.