نبردی در پشت و روی یک پارچه

نبردی در پشت و روی یک پارچه

سه شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- پارچه ابریشمی باقی‌مانده از دوره عباسی یک نبرد را در دو سوی پارچه نشان می‌دهد نبردی که توسط هنرمندش به صورت دو رو بافته شده و یک صنایع دستی منحصر به فرد را در موزه هنر دوره اسلامی به رخ می‌کشاند.