نتایج پذیرش بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج پذیرش بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اعلام شد

جمعه ۳۰ مهر - سیاست

نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهر ماه ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.