نتیجه آمادگی نظامی ایران پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸

نتیجه آمادگی نظامی ایران پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸

سه شنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

پذیرش قطعنامه از سوی ایران، یک بن‌بست سیاسی بزرگ بر ادعاهای بی‌اساس صلح‌طلبانه صدام بود که از طرف کشورهای متعددی نیز در جهان پذیرفته شده بود.