نخستین فستیوال هنر مفهومی شارگالری به کار خود پایان داد

نخستین فستیوال هنر مفهومی شارگالری به کار خود پایان داد

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- نخستین فستیوال هنر مفهومی شارگالری (طبقۀ ۳ با آسانسور ) با معرفی برگزیدگان این رویداد به کار خود پایان داد.