ندای آزادی فلسطین روی موج رادیو

ندای آزادی فلسطین روی موج رادیو

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- شبکه‌های رادیویی طبق سنن هر سال، انعکاس دهنده موج همدلی مردم انقلابی ایران با آرمان فلسطین و قدس شریف خواهد بود تا بار دیگر به جهانیان نشان دهد هیچ عاملی نمی‌تواند این موضوع مهم جهان اسلام را به حاشیه و فراموشی بسپارد.