ندیمی: در انتخابات ریاست جمهوری آینده با استراتژی جدیدی رو به رو نیستیم

ندیمی: در انتخابات ریاست جمهوری آینده با استراتژی جدیدی رو به رو نیستیم

شنبه ۲۶ خرداد - ورزش

یک فعال سیاسی گفت: انتخابات ۱۴۰۰ از نظر گفتمان و استراتژی همانند سال های گذشته محدود به دو جریان اصلی اصلاح طلب و اصولگرا است.