نزدیک‌ترین راه برای اجرای عدالت از منظر رئیسی چیست؟

نزدیک‌ترین راه برای اجرای عدالت از منظر رئیسی چیست؟

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- یک پژوهشگر مذهبی گفت: آیت الله رئیسی معتقد بود که اجرای قانون، نزدیک‌ترین اساس به اجرای عدالت است و لذا باور داشت که هیچ کس تحت هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را ندارد.