نسخه خطّی سیره نبوی ابن هشام مورد بررسی قرار گرفت

نسخه خطّی سیره نبوی ابن هشام مورد بررسی قرار گرفت

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «بلاغ» به منظور بررسی نسخه خطّی سیره نبوی رسول الله تالیف ابن هشام در کتابخانه ملّی ایران برگزار شد.