نشریات دانشجویی نیازمند تحول هستند/ضرورت توجه به نشریه‌های تخصصی

نشریات دانشجویی نیازمند تحول هستند/ضرورت توجه به نشریه‌های تخصصی

شنبه ۱۵ بهمن - سیاست

مدیرکل امور فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه نشریات دانشجویی نیازمند تحول است، گفت: دانشجویان زمینه های ذهنی بسیار خوبی دارند و می توانند در حوزه‌های تخصصی نشریاتی که فعالیت دارند، بسیار خوب کار کنند.