نقاشی های «باب راس» کجاست؟

نقاشی های «باب راس» کجاست؟

جمعه ۲۵ خرداد - اقتصادی

در حالی که «باب راس» با اختلاف، پرکارترین نقاش تاریخ بوده اما هیچ یک آثار او برای خرید و فروش در بازار آثار هنری موجود نیست.