نقد مباحث فلسفی سهروردی با تمرکز بر نفی ذات‌گرایی برگزار می‌شود

نقد مباحث فلسفی سهروردی با تمرکز بر نفی ذات‌گرایی برگزار می‌شود

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- بیست‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سهروردی به «سهروردی و نقد ذات‌گرایی» اختصاص دارد که با ردپایی از نقد مباحث فلسفی سهروردی برگزار می‌شود.