نقشه‌ای برای فریب دادن سلول‌های سرطانی!

نقشه‌ای برای فریب دادن سلول‌های سرطانی!

پنج شنبه ۰۳ اسفند - سیاست

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافته‌اند که شاید بتوان سلول‌های سرطانی را فریب داد تا داروهای ضد سرطان را مصرف کنند.