نقش کلیدی تبلیغات در دیده شدن آثار هنری

نقش کلیدی تبلیغات در دیده شدن آثار هنری

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- تبلیغات، مسئله بسیاری مهمی برای عرضه هر محصول یا ایده‌ای است. تبلیغ در لغت یعنی انتشار، پخش و ترویج. در جوامع بین‌المللی مبحث تبلیغ در قرن بیستم برای فروش کالا و هر نوع محصولی اعم از تجاری یا هنری جدی گرفته شد و همان‌طور که شاهد آن هستیم در قرن بیست و یکم به اوج خود با ابزارهای جدید رسیده است.