نقض چشمگیر حقوق کودکان در فضای مجازی/ نقش اثرگذار رسانه در آگاهی‌بخشی

نقض چشمگیر حقوق کودکان در فضای مجازی/ نقش اثرگذار رسانه در آگاهی‌بخشی

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- به گفته یک پژوهشگر حقوق کودک در فضای مجازی، استفاده از کودکان برای ساخت محتوا در فضای مجازی، موجب زیرپاگذاشتن حقوق آن‌ها می‌شود، آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی در مورد حقوق کودکان می‌تواند در این مورد بسیار اثرگذار باشد و رسانه‌ها در این زمینه می‌توانند بسیار موثر عمل کنند.