نماز و نیایش در ادبیات فارسی ریشه دارد/ نماز با حکمت و شعر و ادبیات گره خورده است

نماز و نیایش در ادبیات فارسی ریشه دارد/ نماز با حکمت و شعر و ادبیات گره خورده است

شنبه ۱۱ آذر - فرهنگی

تهران – ایرنا، دبیر علمی دومین جشنواره ملی شعر نمازجمعه گفت: نماز و نیایش در ادبیات فارسی ریشه داشته و موضوعی بسیار قدیمی در ادبیات ما است؛ در میان بسیاری از شاعران و ادیبان فارسی موضوع نماز اهمیت داشته و به آن پرداخته شده و با حکمت و شعر و نیایش ادبیات گره خورده است.