نگاهی به عملکرد یک ساله سنندج هفتمین پایتخت کتاب ایران

نگاهی به عملکرد یک ساله سنندج هفتمین پایتخت کتاب ایران

دوشنبه ۲۰ آذر - فرهنگی

سنندج- ایرنا- نمایشگاه «بر مدار فرهنگ و هنر» سنندج، فرصتی ایجاد کرده است تا از دریچه آن نگاهی به عملکرد یک ساله هفتمین پایتخت کتاب ایران در حوزه کتاب و چاپ و نشر داشته باشیم.