نگاهی عمیق به مساله حقوق کودک در کتاب «حمایت از حقوق کودکان در اسناد سازمان ملل متحد»

نگاهی عمیق به مساله حقوق کودک در کتاب «حمایت از حقوق کودکان در اسناد سازمان ملل متحد»

شنبه ۲۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب «حمایت از حقوق کودکان در اسناد سازمان ملل متحد» به بررسی نکاتی درباره حقوق کودک می‌پردازد که گامی موثر در حفظ حقوق کودک محسوب می‌شود.