نگاهی پژوهشی به ابعاد مختلف زندگی میرزا کوچک‌خان جنگلی در «هیچ‌یک»

نگاهی پژوهشی به ابعاد مختلف زندگی میرزا کوچک‌خان جنگلی در «هیچ‌یک»

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- «هیچ‌یک» که مجله‌ای پژوهشی درباره فرهنگ و هنر است در سومین شماره خود به ابعاد پیدا و پنهان زندگی میرزا کوچک‌خان جنگلی پرداخته است.