نگرانی غول‌های نفتی از جولان نفت ایران

نگرانی غول‌های نفتی از جولان نفت ایران

پنج شنبه ۰۴ مرداد - اقتصادی

صادرات نفت ایران همزمان با مذاکرات وین برای احیای توافق برجام ۲۰۱۵ که به صادرات بیشتر نفت ایران به بازار جهانی منتهی می شود، افزایش پیدا کرده که طبق گفته کارشناسان این موضوع موجب نگرانی غول های نفتی شده است.