نیازمند همراهی نمایندگان مجلس در بحث احکام برنامه هفتم توسعه هستیم

نیازمند همراهی نمایندگان مجلس در بحث احکام برنامه هفتم توسعه هستیم

شنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیرکل امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرد: همانند الطافت نمایندگان در برنامه و بودجه سال جاری، شاهد همین توجه و تاثیر در احکام برنامه هفتم توسعه نیز باشیم.