نیکزاد: جبهه مقاومت درخت تناوری شده که با هر بادی نمی‌لرزد

نیکزاد: جبهه مقاومت درخت تناوری شده که با هر بادی نمی‌لرزد

پنج شنبه ۰۳ اسفند - ورزش

نایب رئیس مجلس با اشاره به نقش پررنگ حاج قاسم‌ سلیمانی در جلوگیری از به فراموشی سپردن آرمان فلسطین، گفت: جبهه مقاومت درخت تناوری شده که با هر بادی نمی‌لرزد.