هدف از نامگذاری روز جهانی قدس واگذار کردن مسئله فلسطین به دست ملت‌ها بود

هدف از نامگذاری روز جهانی قدس واگذار کردن مسئله فلسطین به دست ملت‌ها بود

شنبه ۲۶ خرداد - ورزش

قائم مقام جمعیت دفاع از فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی هیچ گاه نتوانست قلب ملت‌ها را تسخیر کند.