هدف حدود ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان در نمایشگاه رسانه، اطلاع‌رسانی و تبلیغات بود

هدف حدود ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان در نمایشگاه رسانه، اطلاع‌رسانی و تبلیغات بود

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- هدف ۶۸.۷ درصد غرفه‌داران از شرکت در نمایشگاه رسانه، تبلیغات و اطلاع رسانی اعلام شد؛ همچنین ۱۴.۷ درصد نیز کسب مهارت و تجارب جدید را هدف خود از شرکت در نمایشگاه اعلام کرده‌اند.