هشدار و تهدید نادو در آستانه المپیک/ تله آدرس و خطر محرومیت دوپینگ برای ورزشکاران

هشدار و تهدید نادو در آستانه المپیک/ تله آدرس و خطر محرومیت دوپینگ برای ورزشکاران

پنج شنبه ۳۱ خرداد - ورزش

مشخص نبودن آدرس ورزشکاران و پیدا نکردن آن‌ها در صورتی که تعداد هشدارها از سوی ستاد مبارزه با دوپینگ و مراجعه از سوی افسر این ستاد به سه مرتبه برسد، خطر محرومیت را برای ورزشکاران آن هم در آستانه المپیک به همراه دارد.