هفته فیلم‌های مؤلف اسپانیا میزبان ۳ فیلم ایرانی

هفته فیلم‌های مؤلف اسپانیا میزبان ۳ فیلم ایرانی

جمعه ۳۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- فیلم‌های کوتاه «زنگ تفریح»، «پاسپورت» و «ناطق» در چهل و سومین دوره هفته فیلم‌های مؤلف «لوگو» در اسپانیا می‌رود.