هفت هزار و ۸۳۲ اثر به کنگره ملی شعر دفاع‌مقدس ارسال شد

هفت هزار و ۸۳۲ اثر به کنگره ملی شعر دفاع‌مقدس ارسال شد

یکشنبه ۱۲ آذر - فرهنگی

 شیراز-ایرنا- استان فارس دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ پذیرای بیست و چهارمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس است که به گفته دست‌اندرکاران این کنگره هفت هزار و ۸۳۲ اثر در همه قالب‌های شعری کلاسیک و نو به دبیرخانه ارسال شده است.