همواره به لایه‌های زیستی شهر اصفهان بی‌توجهی شده است

همواره به لایه‌های زیستی شهر اصفهان بی‌توجهی شده است

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

اصفهان-ایرنا- سرپرست هیات باستان‌شناسی «کمرزرین» گفت: لایه‌های زیستی مختلف متعلق به دوره های تاریخی از هزاران سال قبل تا کنون در شهر اصفهان وجود دارد اما همواره به این مساله بی‌توجهی شده است.