هنرمندان به خلق صد تصویر برای صدسالگی باستانی پاریزی دعوت شدند

هنرمندان به خلق صد تصویر برای صدسالگی باستانی پاریزی دعوت شدند

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- فراخوان رویداد خلق «صد تصویر برای صد سالگی استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی» طی مراسمی همراه با افتتاح سالنی به نام او در باغ موزه نگارستان اعلام شد.