«هنر دینی» با حقارت و حسادت خلق نمی‌شود

«هنر دینی» با حقارت و حسادت خلق نمی‌شود

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

جلال ستاری، پژوهشگر ، اسطوره‌شناس و اندیشمند ایرانی تاکید دارد که زیبایی‌دوستی و عشق به کائنات لازمه آفرینش هنر دینی است. نمی‌توان با حقارت طبع و دیده‌ای که زیبایی را نمی‌بیند و دلی که بر مخلوق خدا شفقت ندارد و از رشک و ریمنی در حق خلق لبریز است، زیبایی را دریافت و تجلی قداست را باز شناخت.