هنر و مبلمان؛ نمایانگر غنای فرهنگ ایران و لهستان

هنر و مبلمان؛ نمایانگر غنای فرهنگ ایران و لهستان

سه شنبه ۰۸ اسفند - فرهنگی

تهران-ایرنا- سفیر لهستان در تهران، نمایشگاه «مبلمان؛ میراث فرهنگی، ارزش‌های مدرن، کاربردهای عملی» را نمایانگر غنای فرهنگ ایران و جمهوری لهستان دانست.