هوای تهران نسبت به ۳۰ سال گذشته چقدر گرم‌تر شده است؟

هوای تهران نسبت به ۳۰ سال گذشته چقدر گرم‌تر شده است؟

پنج شنبه ۰۳ اسفند - سیاست

بررسی‌های یک مطالعه نشان داد که دمای هوای تهران در سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۶۷ حدود یک درجه و میانگین دمای سطح زمین در این بازه زمانی بیش از دو درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و وسعت پوشش گیاهی در سطح شهر ۶.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.