هوش مصنوعی افکار یک هنرمند را نقاشی کرد

هوش مصنوعی افکار یک هنرمند را نقاشی کرد

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- هوش مصنوعی اثری سورئالیست را از طریق دادهای «ام آر آی» مغز یک نقاش که به یک آتشفشان درحال فوران می اندیشید نقاشی کرد.