هولوگرام‌هایی که می‌توانند لمس شوند!

هولوگرام‌هایی که می‌توانند لمس شوند!

جمعه ۳۰ مهر - سیاست

محققان هولوگرام‌هایی ابداع کرده‌اند که می‌توان آنها را احساس کرد، به عنوان مثال یک توپ بسکتبال هولوگرامی ایجاد کردند که قابلیت چرخش و جهش دارد.