هیچ نشریه قدیمی در کتابخانه ملی ایران امحاء نمی‌شود

هیچ نشریه قدیمی در کتابخانه ملی ایران امحاء نمی‌شود

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- معاون کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی درباره روند بررسی و تفکیک نشریات به عنوان منابع مکتوب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران توضیحاتی ارائه کرد.